Gunnhild Rein style=

Gunnhild Rein

Klubbkontakt YE
Margun style=

Margun

Klubbkontakt NAK Sekretær
Torstein Skåtun style=

Torstein Skåtun

President
Jan Birger Landøy style=

Jan Birger Landøy

Visepresident Aktivitetsleder
Bjarte Skjelvan style=

Bjarte Skjelvan

Kasserer
Egil style=

Egil

Past president
Sveinung Olsen style=

Sveinung Olsen

Klubbmester
Edmund Samnøy style=

Edmund Samnøy

Styremedlem